X
تبلیغات
رایتل
نتایج یک مشورت - کانون فیلم و عکس دانشگاه شهید بهشتی
[ ]
 
 
نتایج یک مشورت

با توجه به صحبتهای پیش آمده در مورد حد و حدود اختیارات نهاد تصمیم گیری لازم دیدم که مشورتی با اعضای قدیمی تر کانون خصوصا آقای شکوری(که موسس کانونن و اینطور که پیداست اساس شکل گیری اساسنامه به ایشون مربوط میشده) داشته باشم و این تعارض را حل کنم. طبق این صحبتها:

  

حل کردن این معضل با یک فرمول که از اساس مبانی حقوق حاکم بر اساسنامه ی کانون ناشی می گردد، ساده است:

اولا تمامی تصمیمات کانون بر اساس دموکراسی انجام شوند

دوما باید به تعریف دموکراسی در کانون که تعریفی ساده است متشکل از انجام رای گیری و عمل به رای اکثریت توجه داشت

سوما این رای، رایی است که از جانب اعضا داده میشود

و معضل امروز کانون بر سرِ تعریفِ عضو بوجود آمده است.

قبل از ورود به این مسئله باید به چند نکته توجه کنیم:

اساساً در کانون یک دموکراسی بیشتر وجود ندارد. آنهم دموکراسی به معنای اجرای رای اکثریت اعضاست. و منظور از اعضا در این حیطه (یعنی حیطه ی تصمیم گیری)، افرادی است که (مطابق با تفکرات ابتدای تاسیس کانون)، به عنوان «افرادی که حق تصمیم گیری در مورد کانون را دارند» اساس و منشاء مشروعیت تمامی تصمیمات در کانون شناخته شده اند.

طبق صحبت های آقای شکوری، برخلاف سایر تشکل ها، در سال 85، طی یک شبه انقلاب فکری، کانون به تعریف جدیدی از «افرادی که حق تصمیم گیری برای کانون را دارند» رسید. تا پیش از آن، صرف 5 عضو شورای مرکزی حق هرگونه تصمیم گیری برای کانون را داشتند ولی بعد از گذشت مدتی کوتاه در کانون و به وجود آمدن تجربیات منفی و درگیری های داخلی و همچنین با نگاه به اضمحلال تشکل های دانشجویی دیگر در دانشگاه شهید بهشتی و سایر دانشگاه های مورد بررسی 3نویسنده ی اولین اساسنامه ی کانون (که عبارت بودند از آقای شکوری، پیمان پاتریس و آقای انصاری)، گروه موسس کانون و تمامی اعضای حاضر در محلی که قصد تاسیس چنین نهادی را داشتند، دکترینی از سوی آقای شکوری را برای تحول ساختاری در کانون انتخاب کردند که با توجه به عدم امکان تطبیق حقوقی با موازین حاکم بر تشکلات دانشجویی، قبل از آن دوران، صرفاً میتوان به آن وصف «انقلاب فکری» داد نه مثلاً «اصلاحات».

طبق آنچه از صحبت های آقای شکوری به نظر من رسید، اساس ابهامات و درگیری ها و اختلاف نظرهای موجود، به علت آن است که از دوران ابتدایی تاسیس کانون به ویژه از دو الی چهار سال ابتدای تاسیس، هیچ عضوی در کانون باقی نمانده یا اگر هم عضوی از آن دوران، حضور داشته باشد، در جریان تغییر و تحولات فکری کانون نبوده است.

اساس مشروعیت در امکان تصمیم گیری برای تمامی موارد مورد نیاز به تصمیم گیری در کانون، «وصف فعالیت» است. یعنی وصف های دیگری مانند تجربه، عقل، سن، سمت و... هیچ تاثیری در امکان تصمیم گیری ندارد، هرچند تصمیم گیران می توانند اختیارات خود را به افرادی با وصف های دیگر تفویض کنند. 

بنابراین گروهی که امکان تصمیم گیری در کانون دارند، فعالین کانون هستند و طی فرایند عملیاتی کردن این وصف، «نهاد تصمیم گیری کانون» شکل گرفت. نهادی منعطف با تنها معیار «فعالیت». در واقع منشاء و اساس مشروعیت هر تصمیمی در کانون، ناشی از رای اکثریت به دست آمده از این نهاد است و لاغیر. همین نهاد است که متن اساسنامه را نگاشته و سپس امکان رای گیری سالیانه ی مجمع عمومی را برای آن قرار داده است. و همین نهاد نیز، تصمیم برای انتخاب دبیر را به مجمع عمومی تفویض کرده است. مواد اساسنامه ی کانون، در این نهاد شکل میگیرد و به رای اکثریت می رسد و همین نهاد نیز حق تفسیر و یا پایان مشروعیت یک ماده از اساسنامه را با رای گیری اکثریتی خود به وجود می آورد.

در واقع در موقعیتی که برای مسئله ای در قوانین کانون(که خود مشروعیتشان را از رای اکثریتی نهاد تصمیم گیری گرفته اند) هیچ تدبیری انجام نشده باشد باید به نقطه ی صفرِ اولیه ی کانون رجوع کنیم که همان نهاد تصمیم گیری است و مقصود از آن، کسانی هستند که برای کانون فعالیت انجام میدهند و معیار دیگری برای آن پیش بینی نشده است، یعنی در ازای فعالیت در کانون حق رای و تصمیم گیری برای افراد پیش بینی میشود.

به بیانی دیگر، اولین و مهمترین و تنها نهادی در کانون که صلاحیت عام دارد و درباره ی تمامی مسائل میتواند اظهارنظر بکند نهاد تصمیم گیری است.

خود این نهاد تعیین نموده که اتخاذ تصمیمات این نهاد، قائم به شخص نبوده و امکان تفویض اختیارات خود در بخش تصمیم گیری را برای خود قرار داده لذا بطور مثال میتواند تصمیم گیری در مورد «مسائل مدیریتی» وبلاگ یا لوکیشن یا انجام یک پروژه را به مسئول وبلاگ یا لوکیشن و مدیر پروژه تفویض کند یا اتخاذ بعضی از تصمیم گیری ها را برای شورای مرکزی یا مجمع عمومی درنظر بگیرد.


در همین مسیر، این نهاد قسمت زیادی از تصمیمات مربوط به انتخابات دبیری را در قالب فصل مربوط به انتخابات دبیری در اساسنامه ، به مجمع عمومی محول کرده است. که اگر در این مواد، ابهامی وجود داشته باشد خود برای تفسیر پا پیش میگذارد و یا در صورت وجود خلا در قانون مشخص است که تفویض اختیاری در آن مورد انجام نشده است و همچنان خودِ نهاد مسئول تصمیم گیری درمورد آن خلا خواهد بود.

البته لازم به ذکر است، با توجه به اینکه فرایند تفویض اختیارات در کانون، مطابق آنچه آقای شکوری بیان داشت، با طول و تفسیرهای پیچیده و بحث های منطقی و انتخاب معیارهای خاصی بوده است، منطقی است که نهاد تصمیم گیری در تصمیم در حیطه ی خلاء های قانون های سابق التصویب خود، «منطقا» و «نه قانوناً» همان معیارها را به کار برد.

به عبارتی در هر کجا که مجمع عمومی از طرف نهاد تصمیم گیری، در قانون اختیاری نداشته باشد و به آن تفویض اختیاری نشده باشد، پر واضح است که نهادی که مسئول تفویض اختیارات است، خود وارد عمل خواهد شد، زیرا خودِ این نهاد، تصمیم به تفویض اختیاراتش گرفته و برخی از اختیاراتش را محدود کرده و این دلیل بر عدم اختیار نهاد در موارد فوق الذکر نخواهد بود.

زیرا همانطور که گفته شد نهاد تصمیم گیری مرجع اول و عام و نقطه ی شروع مشروعیت تمامی تصمیم گیری ها است.

در این مورد میتوان به یکی از تصمیمات قبلی کانون در زمینه انتخابات اشاره کرد که در آن برهه در قانون انتخابات خلایی وجود داشته و  مربوط به حالتی میشده که در دوره ی دبیری دبیر منتخب، وی استعفا کند و این مسئله در قانون کانون پیش بینی نشده بوده که در ادامه، می بایست مجدداً یک رای گیری مجمع عمومی انجام گیری یا راهکار دیگری نیز وجود دارد. به هر شکل به علت مشکلات به وجود آمده به علت وجود آن خلاء، نهاد تصمیم گیری وارد عمل شده و دست به اتخاذ تصمیم گرفته بوده است.

آقای شکوری متذکر شدند که تشبیه «مجمع عمومی به اعضای یک کشور، و نهاد تصمیم گیری به نمایندگان مجلس» تشبیه غلطی است، هرچند تمثیل آن بی وجه نیست و پیش از این نیز چنین تمثیلاتی رخ داده است. حق تصمیم گیری در کانون، برای نهاد تصمیم گیری با معیار فعالیت است و لاغیر. همچنین آقای شکوری تاکید کردند که در این مسیر، هرگونه تعارضی بین اساسنامه ی کانون با هر آئین نامه یا قانونی، مطابق با ایده های تحول فکری ابتدایی تاسیس کانون(اصول اساسی حاکم بر تاسیس کانون و به تبع آن، روح اساسنامه)، به نفع اساسنامه حل خواهد شد. و هرگونه تغییر در این حیطه، خود انقلاب فکری دیگر و تغییر تمامی اصول اساسی حاکم بر کانونی است که از سال 85 تاسیس شده و در صورت تغییر این اصول، دیگر کانون، کانون به وجود آمده در سال 85 نیست.

در نهایت با توجه به توضیحات فوق میتوان گفت که بنظر نمی آید که ابهامی برای مسئول اجرای انتخابات و یا دیگر اعضا در مورد حد و حدود اختیارات نهاد تصمیم گیری در مسائل مربوط به انتخابات باقی بماند.

(0 لایک)
شنبه 22 آبان 1395 ساعت : 22:12 | | نویسنده : هدی سرکشیک
نظرات (12)
شنبه 22 آبان 1395 ساعت 22:45
سلام

چرا مکررا ، شفاها و کتبا با جملات زیر در کانون مواجه میشیم ؟

"طبق نظر آقای شکوری"
"طبق صحبت های آقای شکور"
و ...


الان که ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شده و مردمان ایالت کالیفرنیا تقاضای تشکیل کشور مستقل و جدا شدن از ایالات متحده کردند ، حقوق دانان آمریکایی باید برن با مرحوم توماس جفرسون که در 1776 بیانیه ی استقلال ایالات متحده رو تدوین کرده، مشورت کنند ؟

آقای شکوری موسس کانون هستند و زحمات زیادی برای این نهاد کشیده اند . شکور آدم کاریزماتیک و باحالی است. اما شکوری رفته است . و این ارجاعات مکرر برای حل و فصل مسائل جاری به آقای شکوری به این معنی است که تا ابد هر جا گیر کردیم باید به تدوینگر اولیه اساسنامه مراجعه کنیم ؟
امتیاز: 1 0
یکشنبه 23 آبان 1395 ساعت 01:39
اگر قرار باشه قوانین وضع شده رو قضاوت کنیم بهتره مبنای اونها رو بدونیم، و این مبنا رو شکور بهتر از هر کسی میدونه. چرا؟ نه چون شکوریه و به قول شما کاریزماتیک و باحاله. بلکه چون اصلا پیشنهاد دهنده این قانون شکور بوده.
پس یک مرجع اگه درست باشه چه اشکالی داره تا ابد هم بهش رجوع بشه(تا زمانی که حرفش معقول به نظر بیاد )
رجوع بشه. فهمیده بشه. و بعد قضاوت بشه. اونوقت میشه فهمید کجای قانون ناقصه. کجاش ابهام داره. یا کجاش غلطه و میشه اصلاحش کرد.
مگر اینکه مبنا بر اختراع دوباره و دوباره چرخ باشه.

اینکه یک عده ای دوست داشته باشن با شکوری مشورت کنن چه موردی داره؟

حالا شکوری(یا هرکس دیگه ) از کانون رفته باشه یا نرفته باشه.
البته معیار عضویت فعالیت برای کانونه، که شکوری با مشورتی که داده حتی در عمل میتونه عضو هم به حساب بیاد اتفاقا :)) چون فعالیت کرده برای کانون
امتیاز: 0 1
یکشنبه 23 آبان 1395 ساعت 06:28
موردش اینه که معنی و مفهوم مراجعه به شکور برای مشورت در قوانین یا هر چی اینه که : بیست - سی تا عقل کامل و کامله نتونستن مشکل یک انتخابات رو حل کنن / ما چرا به قول شما میخوایم به شکوری که مرجع درست و بدون اشکال " تا ابد" مراجعه کنیم ؟ چون این مرجع درست و بدون اشکال قوانین قابل تقسیر ، و بعضا ناقصی تدوین کرده که توش گیر کردیم و نتونستیم و یا نخواستیم حلش کنیم !!! نکته بعدی اینکه همه ی بحث ها سر حق رای آقای ایمانی است... استدلال منشا تعارض اینه که کسی که دو جلسه اونهم ناقص اومده کانون حق رای نداشته ، در جریان تحولات کانون نبوده، آدم ها رو نمیشناخته و ... چطور میتونه رای بده، شورای مرکزی انتخاب کنه و تصمیم بگیره برای کانون . حالا سوال اینه که چطور آقای شکور که به قول آقای خانی تو تابستون بعد از درخواست نویسندگی در نشریه به طعنه گفتند که " من وقت بذارم ؟ اونم برای کانون ؟" (فهوا رو عرض میکنم فایل صوتی دست آقای خانیه) الان در باره مشکلات روز کانون میتونن کمک و مرجعی برای حل مشکلات باشند./ بازم میگم شکور آدم باحال کاریزماتیک حقوقدان رفیقی خوب، ولی اینگونه مراجعات در لغت به شکوری و شروع پاراگراف ها با "طبق نظر شکور" عقل و شعور "جمهور " کانون رو زیر سوال میبره
امتیاز: 0 0
دوشنبه 24 آبان 1395 ساعت 12:11
خب اینها که روشن بود. کلی مطلب نوشتی اصل مطلب یک خط هست:
""نهاد تصمیم گیری مرجع اول و عام و نقطه ی شروع مشروعیت تمامی تصمیم گیری ها است.""

این جمله میتونه جانشین کل پست بشه و البته این جمله هم روشن بود.
امتیاز: 0 0
دوشنبه 24 آبان 1395 ساعت 12:15
به نویسنده و مسئول وبلاگ:

چرا این پست در ادامه مطلب نیست؟
امتیاز: 0 0
پاسخ:
اصلاح شد.
دوشنبه 24 آبان 1395 ساعت 12:19
الف)
جناب قریشی عزیز،
هرچی فکر می کنم پاسخی که باید بدم خیلی واضح و کوتاهه. مهم ترین چیزی که میتونم بگم دفاع از "عمل مشورت کردن" در امور مختلفه.
خیلی عجیبه که در برابر یک مشورت اینطور مقاومت و مخالفت صورت بگیره.
اون هم مشورت با کسی که متخصصه در این امر. بدون در نظر گرفتن اینکه این شخص کیه. (مشورت با یک حقوق دان در مورد مسائل حقوقی)
و حالا اتفاقا این حقوق دان(شکور) با اساسنامه کانون آشنایی کامل داره(در واقع باید گفت آشنا ترینه )
من به عنوان یک عضو میتونم با هر کس مشورت کنم. نظرم رو بیان کنم. حالا شما دوست ندارید مشورت نکنید. اما نمی تونید بگید چرا دیگران مشورت می کنن. دوستان رفتن با شکور مشورت کردن. با هر کس دیگری هم ممکنه مشورت کنن و جبهه گیری در برابر این کار به شدت عجیبه!
هیچ یک از دوستان اجباری به پذیرش تام و تمام صحبت های شکوری نکردن، بلکه باز هم تکرار می کنم "مشورت" کردند.
اگر نتیجه این مشورت به نظر شما غیر منطقی میاد میتونید اعلام کنید. استدلال کنید و شما هم نظرتونو بیان کنید. اما نمی تونید بگید از اساس چرا مشورت کردید!

در نهایت این اکثریته که یک استدلال رو می پذیره.


ب)
فرمودید " چون این مرجع درست و بدون اشکال قوانین قابل تفسیر ، و بعضا ناقصی تدوین کرده که توش گیر کردیم و نتونستیم و یا نخواستیم حلش کنیم !!!"
گرچه در مورد این مساله بارها صحبت کردیم، اما
1- قوانین رو شکوری تصویب نکرده. نهاد تصمیم گیریه که قانون تصویب می کنه. ( رجوع شود به متن اساسنامه )

2- قوانین پیشنهادی از طرف شکوری نتیجه یک خرد جمعی در بین اعضای کانون بوده که شکوری اکثر اونها رو تدوین کرده. کسان دیگری هم تا به حال مسئول اساسنامه بودن و این کار رو انجام دادن. گرچه نقش مهم شکوری در راهنمایی و پیشنهادات حقوقی غیر قابل انکاره.

3- بارها گفته شده که اساسنامه خالی از اشکال نیست و پر از نقصه.( من هم تایید می کنم، حتی شکوری هم اینو تایید می کنه )
از ابتدا هم به این مساله آگاهی وجود داشته. از ابتدا هم بنا بر این بوده که بر سر هر پدیده یا اتفاق جدیدی قانون جدید نوشته بشه و اساسنامه به مرور کامل و کامل تر بشه.
چرا که مگه میشه از ابتدا یک اساسنامه کامل و بدون اشکال داشت؟

4- فرمودید گیر کردیم و نتونستیم یا نخواستیم حلش کنیم!! بله تقریبا میشه گفت اراده ای برای حلش وجود نداشته. همین حالا که برای حل این مساله دوستان رفتن و مشورت کردن، شما کلن از ریشه مشورت رو داری نهی می کنی.
یا وقتی زیر یک پست جدی و مهم برای حل مساله انتخابات، شما به جای بیان تفسیر خودتون از اساسنامه و کمک به حل مشکل با کامنت هاتون جمع رو به سخره می گیرید نشون میده که نخواستید و متاسفانه اساسا این داستان هارو مانع پیشرفت کانون می دونید.
در حالی تجربه نشون داده که عدم توجه به اساسنامه و در حقیقت دموکراسی و حق اعضا
منجر به درگیری و بن بست و ریزش اعضا شده و مصلحت کانون در نظر گرفته نشده.
مرادم از اساسنامه، اساسنامه فعلی نیست و اصراری بر اجرای همین اساسنامه ندارم و نداشتم_ به طور کلی دموکراسی رو میگم که به واسطه اساسنامه و قانون حاکم میشه.


ج)
در آخر شما می فرمایید این پست شعور جمهور کانون رو زیر سوال می بره.( پست نقل قول از شکوری )

1- فکر نمی کنید اتفاقا این رفتار شماست ( مخالفت با عمل مشورت کردن ) که شعور جمهور کانون رو زیر سوال می بره؟ جمهور کانون قوه عاقله داره. تشخیص میده مشورت کنه. اجباری بر پذیرش تام و تمام حرف هیچ کس هم نداره. حرف هارو میشنوه و تصمیم می گیره.

2- فکر نمی کنید زیر یک پست رسمی و جدی با پیشنهاد برگزاری مسابقه!؛ تمام اعضا و تصمیمات نهاد تصمیم گیری که همون جمهور کانون هست رو به سخره میگیرید؟

- باز هم تکرار می کنم که مشورت کردن شعور مشورت گیرنده رو زیر سوال نمی بره.


اما در مورد حق رای آقای ایمانی یا هر عضو دیگری در انتخابات قبلی.
این مساله رو که نهاد تصمیم گیری حل کرد تموم شد!!! نتیجه انتخاب اون چهار نفر هم معلوم شد.( چندتا پست پایین تر )

* اتفاقا دوستان به خوبی معضل کانون رو تشخیص دادن.
عدم شناخت اساسنامس که باعث مشکلات شده، اینکه آشنایی اعضا از اساسنامه اونها رو از حقوقشون آگاه می کنه و متوجه میشن که میتونن در تک تک تصمیمات کانون تاثیر گذار باشن.
این دوستان با مشورت از شکوری زحمت کشیدن تا قدمی بذارن در راستای شناخت اعضا از اساسنامه.
حالا یا شناخت و قبول آن. یا شناخت و درک نواقص آن، اصلاح و ...
پس اتفاقا باید ازشون تشکر کنیم.

مخلص
امتیاز: 0 0
دوشنبه 24 آبان 1395 ساعت 16:49
به کاظم فاضلی عزیز

چه کسی در چه زمانی عمل مشورت کردن رو تقبیح کرد ؟ مشورت کردن کاری بس عالی است . اما این کاری که انجام شده تنها مشورت است ؟ وقتی جمله ای با عبارت " طبق نظر آقای شکور" شروع میشود معنای مشورت میدهد یا این مفهوم را القا میکند که نظر آقای شکور مرجع ، گره گشا و راه حلی برای مشکلات لاینحل کانون است /
باز تکرار میکنم آقای شکوری بسیار آدم باحال خلاق کوشا و بنیان گذار کانون فیلم هستند و زحمات زیادی برای کانون کشیدند . شخصیت کاریزماتیکی که تا بودند کانون از رونق قابل توجهی برخوردار بوده. اما رفیق، آن مردی که کانون را تاسیس کرده حالا رفته و بهتره به جای ارجاع و درخواست گره گشایی از آقای شکور خودمون مشکلات رو حل کنیم / این چه منافاتی با مشورت کردن یا نکردن داره ؟ از خود آقای شکور بپرسید. او از این که این طفل ده ساله بتواند بدون موسسش روی پای خود بایستد و مشکلاتش را حل کند خوشحال تر است.

در مورد به قول شما "به سخره گرفتن " انتخابات . نفس کار کاملا سخره پذیراست . این فرایندی که برای تاید انتخابات مجددا انتخاباتی برگزار شود به غایت مسخره و رویه ی غلطی است . این نظر من است و چون شما به رای گیری علاقه مندید میتونیم مسخره بودن این کار رو به رای بذاریم !!
یا حتی میتونیم به صورت یک پرسشنامه رویه ی مذکور رو در دانشکده حقوق ، توزیع و بازخورد دانشجیان حقوق رو بررسی کنیم . هر چند من به نظر جمع احترام میذارم اما دلیل نمیشه نظر خودم رو مطرح نکنم. کجای دنیا برای تایید صحت انتخابات مجددا انتخابات برگزار میشه؟


کماکان معتقدم وابستگی به شکوری برای حل مشکلات کانون فرا تر از مشورت، و توهین به جمهور کانون است.
امتیاز: 0 0
دوشنبه 24 آبان 1395 ساعت 20:11
قریشی جان،
فارغ ازینکه پست کردن چنین مشورتی کار درست یا غلطیه، ولی در نظر داشته باش جملهِ "طبق نظر آقای شکوری" و "طبق صحبت های آقای شکور" فقط یک جمله خبری نست، یک نماد و نشانه است، یعنی موسسی که چندوقت پیش نه به میل خودش که به خاطر یک سری بی اخلاقی از کانون رفته هنوز حرفش و استدلالش برای درصد بالایی از اعضا حجته. این پست و پست های این چنینی با گزارهِ "نهاد تصمیم گیری مرجع اول و عام و نقطه ی شروع مشروعیت تمامی تصمیم گیری ها است" تفاوت ماهیتی دارند. میتونی به این معترض بشی که چرا باید این مسائل در وبلاگ مطرح شه. فرمایشِ احتمالیت متین، ولی فک میکنم باید زمینه و انگیزه و درنهایت شرایطی که منجر به نگارش چنین پست هایی میشه رو در نظر گرفت.
من فک میکنم یک شخص احتمالن باید احساس "خطر" و "ناامنی" کنه تا از "غیب" کمک بخاد.
امتیاز: 0 0
پاسخ:
لطفا اسم خودتون رو در کامنت ها کامل درج کنید

با تشکر
دانیالشونم
مسئول وبلاگ
سه‌شنبه 25 آبان 1395 ساعت 14:51
قریشی جان،
فارغ ازینکه پست کردن چنین مشورتی کار درست یا غلطیه، ولی در نظر داشته باش جملهِ "طبق نظر آقای شکوری" و "طبق صحبت های آقای شکور" فقط یک جمله خبری نست، یک نماد و نشانه است، یعنی موسسی که چندوقت پیش نه به میل خودش که به خاطر یک سری بی اخلاقی از کانون رفته هنوز حرفش و استدلالش برای درصد بالایی از اعضا حجته. این پست و پست های این چنینی با گزارهِ "نهاد تصمیم گیری مرجع اول و عام و نقطه ی شروع مشروعیت تمامی تصمیم گیری ها است" تفاوت ماهیتی دارند. میتونی به این معترض بشی که چرا باید این مسائل در وبلاگ مطرح شه. فرمایشِ احتمالیت متین، ولی فک میکنم باید زمینه و انگیزه و درنهایت شرایطی که منجر به نگارش چنین پست هایی میشه رو در نظر گرفت.
من فک میکنم یک شخص احتمالن باید احساس "خطر" و "ناامنی" کنه تا از "غیب" کمک بخاد.
امتیاز: 0 0
سه‌شنبه 25 آبان 1395 ساعت 23:23
به جناب آقای قریشی :

اشتباهتون اینجاست که کانون رو وابسته به شکوری میدونید ! .بحث دقیقا مشورته .مشورت میکنیم و نظرشون رو میخوایم و ایشون هم روی حساب لطف و دوستی جواب میدن .مثال اینکه نظر شما یا هرکس دیگه ای رو بخوان ، با این تفاوت که اساسنامه ای که تو کانون هست رو اقای شکوری تدوین کردن و قانون گذار ایشون بودنو هیچ کس مثل ایشون نیست که به اساسنامه وارد باشه و ده سال یعنی قبل از وجود من و شما با مشکلاتی ازین دست روبرو شده و با کمک بقیه حلشون کرده که حقیفتا ما بی خبریم . و هیچ جای دنیا وقتی قانونی برملتی حاکم هست و توش شبهه و مشکلی پیش میاد وقتی به قانون گذار رجوع میشه این کار توهین به اون ملت نیست . میگن از تکرار تاریخ دوری کنید و برای همینم همیشه همه تاریخ رو میدونن و پیش چشم هاشون نگه میدارن، شکوری تاریخ زنده ی کانون فیلم و عکس بوده و هست و پرسیدن نظرشون در هر زمینه ی هیچ کار زشت و توهین آمیزی نیست، بلکه کاریه که هر عضوی که عمر کانونی بودنش اونقدری هست که روزهای خوب و بد در کانون زیاد دیده باشه، انجام میده تا بهترین کار رو برای حل مشکل انجام بده و اتفاقی نیافته که به ضرر کانون باشه. اصرار خنده داری دارین بر اینکه این کار توهینه ..یه مشورت ساده رو زیادی دارین بزرگش میکنید .حتی تو عنوان پست هم قید شده که مشورت !

در مورد انتخابات هم به قول شما جمهور کانون جمع شدند و راهی به ذهنشون نرسید برای تایید یک انتخابات انتخابات دیگری برگزار شد . خلا اساسنامه اس و راه حل دیگه ای یافت نشد ولی چرا به جای این همه غر زدن راهی پیشنهاد نمیدین ؟
امتیاز: 0 0
چهارشنبه 26 آبان 1395 ساعت 00:13
به مریم حیدری
اگر آقای شکور خدای( نکرده زبونم لال . انشا الله همیشه سالم و سلامت باشند) رفت زیر تریلی چه خاکی به سر کنیم ؟
+ عبارت "آقای شکوری متذکر شدند " معنی مشورت رو القا میکنه ؟
کانون قائم به اعضا است یا موسس کانون؟ اتفاقا این که مکررا القا میکنید که به بن بست رسیدیم و برای حل مشکل باید و باید به آقای شکور به عنوان تدوینگر اساسنامه رجوع کنیم خنده دار است.
اصلا فراتر از اینها
آمده ایم کانون فیلم و عکس که تمرین دموکراسی کنیم یا فیلم ببینیم ؟
آمده ایم کانون که حقوق دان شویم یا در سینما غور کنیم ؟
آمدیم کانون که هر روز یادمان بیاندازند فلانی با بهمانی مشکل داشته و بهمانی با فلانی سر باند بازی قهر کرده ؟
کانون دفتر مشق حقوقی است جهت تمرین قانون نویسی؟
آمده ایم کانون که در یک جمع نهایتا 30 نفره هر هفته مجادله ی دو سه تا دسته و باند و ائتلاف متعارض و بعضا متنافر رو تحمل کنیم؟
انتخابات ریاست جمهوری با آن ریاست جمهوری اش یک روز، دو روز ، نه ده روزه تمام میشود . این چه مضحکه ایست که چند ماه است به راه افتاده ؟
کاش جلسه ی اول ترم جدید حضور داشتید کفی هایی که با مشاهده ی مجادله پایان ناپذیر اعضا بر سر کوچکترین مباحث پا به فرار گذاشتند را مشاهده میکردید.
امتیاز: 0 0
پنج‌شنبه 27 آبان 1395 ساعت 00:17
به اقای قریشی :
اولا که سفسطه نکنیم واقعا ! هرچه قدرهم در زمینه ی این انتخابات حرفای شما درست باشه و منم قبول داشته باشم این حرفا سفسطه اس... غرغر نکنیم اقا راهکار بدیم ! والا !
آمده ایم کانون که فیلم ببینیم بسازیم و الا ماشاالله امور ازین دست اما کانون نظام داره که تاریخ ثابت میکنه وجود این نظام به نفعشه همیشه و باید به نظامش پایبند بود شما در کنار سینما غور کردن اندکی هم از حقوق و دموکراسی سر در بیارید حقیقتا به جایی برنمیخوره برادر . چرا اینقدر گارد اخه ؟
والا نه این عبارت متدکر شدن نه کل این پست مفهومی غیر از مشورت رو القا نمیکنه و شما دارین الکی گارد میگیرین که به خدا خنده داره .. کانون قائم به اعضاس و هیچ اتکایی به موسسش نداره اما همیشه از تجربه ها استفاده شده تو کانون واین کار هم ادامه خواهد داشت سرجناب شکوری سلامت ایشون نباشند هم دوستان هستند که بشه از تجاربشون استفاده کرد ..
بیش از این هم حرفی نیست کلا خوشم نمیاد از بحث های وبلاگی حضوری صحبت میکنیم انشاالله
امتیاز: 0 0
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد
برگه‌ها
جدیدترین یادداشت‌ها
درباره وبلاگ
این وبلاگ بیشتر برای اطلاع رسانی به مخاطبین کانون فیلم و عکس دانشگاه شهید بهشتی و هماهنگی بین اعضا ایجاد شده.
موضوعات
تقویم
آبان 1396
شیدسچپج
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
پیوندها
بایگانی
نظرسنجی
کدام؟
نویسندگان
آمار
بازدیدکنندگان : 877934